Workshops

Workshops

Workshops


För närvarande har vi inga workshops inplanerade men kontakta oss om du vill veta vad som kommer längre fram.

CrafterWork


Arrangera en aktivitet tillsammans med dina medarbetare och kollegor. 

Anlita en handledare och slöjda tillsammans, lär känna varandra och starta det goda samtalet över ett slöjdalster. 

Vi erbjuder skräddarsydda aktiviteter efter era önskemål och den svårighetsgrad ni själv väljer. Kontakta oss för mer information.